Malignt melanom

År 2015 fick 3951 personer i Sverige Malignt melanom i huden. Antalet fall har ökat på senare år och sjukdomen är nu bland de vanligaste cancerformerna i landet. Män och kvinnor drabbas i lika stor utsträckning, men sällan barn. Sjukdomen utvecklas ofta i huden, men kan också drabba slemhinnor och ögon.

Malignt melanom förknippas ofta med ett oregelbundet födelsemärken någonstans på kroppen som växer och kliar.
Men det finns många olika typer av malignt melanom

  • Ytväxande melanom
  • Nodulärt melanom
  • Amelanotiskt melanom
  • Lentigo maligna melanom
  • Akrala melanom

Det vanligaste tecknet på ett malignt melanom är uppkomsten av nya födelsemärken (leverfläckar) eller en märkbar förändring av gamla. Om till exempel ett födelsemärke blir sårigt, börjar växa, klia eller antar en mörkare färg, är det en varningssignal och man bör uppsöka läkare så snart som möjligt.

Har du en hudförändring du undrar över?  Kontakta din vårdcentral direkt! Tidig upptäckt kan rädda liv.

Stadieindelning vid hudmelanom

Det finns flera faktorer som har betydelse för prognosen vid malignt melanom. Viktigast är tumörtjocklek (uppmätt i mikroskop), förekomst av ulceration (sårreaktion mikroskopiskt) och en lokal spridning till lymfkörtlar.

Vid spridning har det betydelse om det är en regional spridning genom lymfkärl till lymfkörtlar eller genom blodkärl till andra lokalisationer (fjärrspridning).

Malignt melanom indelas i fyra olika stadier utifrån den internationellt vedertagna AJCC-klassifikationen (American Joint Committee on Cancer).

Stadium I-II

Vid stadium I-II finns ingen känd spridning, varav stadium I utgörs av tunnare hudmelanom.

Stadium III

Stadium III innebär regional spridning till närmsta dränerande lymfkörtelstation. Dessa finns i armhålor, ljumskar och hals. Man tar hänsyn till antalet angripna lymfkörtlar samt om det är mikroskopisk spridning eller kliniskt upptäckt spridning. Mikroskopisk körtelspridning upptäcks huvudsakligen via undersökning av portvaktskörtel, s.k. sentinel node-undersökning, förutom på melanom belägna inom huvud-hals området. Sentinel node utförs idag oftast rutinmässigt på melanom som är tjockare än 1.0 mm. Portvaktskörtel är den första lymfkörteln i lymfkörtelstationen som melanomceller förväntas sprida sig till. Inom stadium III ingår även lokal spridning utmed lymfkärlen som leder till lymfkörtlarna, s.k. in transit metastas.

Stadium IV

Vid stadium IV har man en påvisad fjärrspridning genom blodkärl till andra ställen i kroppen, t.ex. inre organ vilket betyder metastaserad sjukdom. Det finns en subgruppering inom stadium IV beroende på om spridningen enbart är lokaliserad till mjukvävnad och lymfkörtlar, till lungorna eller till övriga inre organ som t.ex. lever eller hjärna.

Stadieindelningen gör det lättare att bedöma prognos, samt utgör grund för olika behandlingsstrategier.

Läs mer om olika typer av behandlingar hos Cancerfonden.

Behöver du någon att prata med?

Ring 020-59 59 59 eller mejla till: infostodlinjen@cancerfonden.se för att få svar, känslomässigt stöd eller mer skriftlig information om allt som rör cancer. De som svarar på Cancerfondens informations- och stödlinje är legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Telefontider: helgfria vardagar måndag 09-16, tisdag 10-16 samt onsdag-fredag 09-16. Samtalen är kostnadsfria.

Användbara länkar

Litteratur

Cancerfondsrapporten

Forskning

(Källhänvisningar: Cancerfonden, Melanomföreningen och Johan Falkenius, Specialistläkare, Karolinska Universitetsjukhuset, Radiumhemmet, Stockholm.)

 

 

Till sist, stöd cancerforskningen så att vi en gång för alla kan knäcka cancergåtan genom att antingen bli månadsgivare eller donera en valfri summa. Ditt bidrag kan göra skillnad!