• Cancer,  Cancerbesked,  Måleri,  Malignt melanom,  Musik

    The C word

    Ni vet när man kapslar in sig i sin målarbubbla samtidigt som man lyssnar på dramatisk filmmusik. Låter den svarta färgen gifta sig med det vita pappret. Känna färgen i penseldragen. Hur det svarta möter det vita. Som mörkret möter ljuset. Eller tvärtom. Det beror på hur man väljer att se på det. Tankarna får i alla fall sväva fritt för en stund. Frikoppla hjärnan. Släppa taget. Bara vara. Här. Och. Nu. Låta känslan styra penseln. Utan prestationskrav. Det ligger något vilsamt över det. Nu har det gått två månader sen jag fick mitt cancerbesked. Något växte i min vänstra ljumske. Strax innan jul upptäckte jag knölen för första gången. Stor.…